Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Wit, Augusta de, 'Orpheus in de dessa'
 

 
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Daum, Paul Adriaan, 'De Van der Linden's c.s.'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

 

Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'

 

Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'

 

Wit, Augusta de, 'Orpheus in de dessa'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'

 

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'

 

Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'

 

Winkler Prins, Jacob

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Cats, Jacob. 'Hofgedachten'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'

 

Daum, Paul Adriaan, 'Hoe hij raad van Indië werd'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'

 

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Webster, Jean, 'Vadertje Langbeen'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

Couperus, Louis. 'Babel'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 3'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Marxveldt, Cissy van, 'De H.B.S. tijd van Joop ter Heul'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA

 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cats, Jacob. 'Hofgedachten'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'
Daum, Paul Adriaan, 'De Van der Linden's c.s.'
Daum, Paul Adriaan, 'Hoe hij raad van Indië werd'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 3'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'
Louwerse, Pieter, 'Alles Zingt'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Marxveldt, Cissy van, 'De H.B.S. tijd van Joop ter Heul'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Webster, Jean, 'Vadertje Langbeen'
Winkler Prins, Jacob
Wit, Augusta de, 'Orpheus in de dessa'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'