Vrijwilligers van LibriVox nemen boeken op die vrij zijn van auteursrechten en zetten de geluidsbestanden op internet. Het doel is om alle boeken die auteursrechtenvrij zijn als gratis luisterboek beschikbaar te stellen.

Voor meer luisterboeken in meer dan dertig talen ga naar: librivox.org

Onze laatste aanwinst: Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'
 

 
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'

 

Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'

 

Dickens, Charles. 'Nelly'

 

Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'

 

Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'

 

Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'

 

Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'

 

Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'

 

Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'

 

Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'

 

Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'

 

Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'

 

 

Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'

 

Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'

 

Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'

 

Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'

 

London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'

 

Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'

 

Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'

 

Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'

 

 

Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'

 

Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'

 

Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Couperus, Louis. 'Babel'

 

Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'

 

Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'

 

Anoniem. 'Reinaart de Vos'

 

Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'

 

Visser, P. 'De Vliegende Hollander'

 

London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'

 

Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'

 

Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'

 

Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'

 

 

Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'

 

Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'

 

Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'

 

Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'

 

Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'

 

Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'

 

Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'

 

Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'

 

Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'

 

 

Couperus, Louis. 'Metamorfoze'

 

Couperus, Louis. 'Wereldvrede'

 

Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'

 

Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'

 

Couperus, Louis. 'Het Late Leven'

 

Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'

 

Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'

 

Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'

 

Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'

 

Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'

 

Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'

 

Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'

 

 

Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'

 

Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'

 

Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'

 

Dickens, Charles. 'Olivier Twist'

 

Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'

 

Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'

 

Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
Couperus, Louis. 'Harakles'

 

Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'

 

Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'

 

Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'

 

Couperus, Louis. 'De kleine zielen'

 

Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'

 

 

Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'

 

Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'

 

Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'

 

Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'

 

Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'

 

Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'

 

Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'

 

May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'

 

 

Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'

 

Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'

 

Kuiper, A.C. 'Elsje'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'

 

Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'

 

Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'

 

Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'

 

Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'

 

Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'

 

Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'

 

Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'

 

 

Couperus, Louis. 'Zielenschemering'

 

Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'

 

Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'

 

Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'

 

Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'

 

Dickens, Charles. 'Helena'

 

Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'

 

Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'

 

Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'

 

Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'

 

Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'

 

 

Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'

 

Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'

 

Multatuli. 'Minnebrieven'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'

 

Couperus, Louis. 'Majesteit'

 

Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'

 

Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'

 

Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'

 

Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'

 

Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'

 

Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'

 

Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'

 

 

Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'

 

Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'

 

Murray, Andrew. 'Nederigheid'

 

Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'

 

Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'

 

Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'

 

Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'

 

Dickens, Charles. 'David Copperfield'

 

Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'

 

Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'

 

Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'

 

Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'

 

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'

 

Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'

 

Multatuli. 'Max Havelaar'

 

Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'

 

Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'

 

Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'

 

Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'

 

Heimans, Eli. 'Willem Roda'

 

Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'

 

Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'

 

 

Couperus, Louis. 'Psyche'

 

Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'

 

London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
Couperus, Louis. 'Fidessa'

 

Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'

 

Couperus, Louis. 'Noodlot'

 

Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'

 

Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'

 

Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'   Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'   Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'            

2 bijdragen in 'Raven, The (Multilingual)'
Veel bijdragen in de 'Multilingual Poetry Collections'
'Universele Verklaring Van De Rechten Van De Mens' (in 'Universal Declaration of Human Rights)
Veel bijdragen in de LibriVox Anniversary Collections
 


De persoonlijke webpagina van een van onze lezers vind je hier: ANNA SIMON
Wil je reageren op deze website? klik dan hier:
REACTIEPAGINA
Wil je weten wat er nog komt? KIJK HIER
 


De volledige lijst
Alcott, Louisa May. 'Onder Moeders Vleugels'
Alphen, Hieronymus van. 'Kleine Gedigten voor Kinderen'
Andersen, Hans Christian. 'Andersens Sproken en vertellingen'
Anoniem. 'Aladdin en de Wonderlamp'
Anoniem. 'Ali Baba en de Veertig Roovers'
Anoniem. 'Aljaska en de Canada-spoorweg'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 1'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 2'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 3'
Anoniem. 'Duizend en één Nacht, deel 4'
Anoniem. 'Geschiedenis van een Neger'
Anoniem. 'Reinaart de Vos'
Austen, Jane. 'Gevoel en Verstand'
Been, Johan. 'Om de schatten van Il Tigretto'
Been, Johan. 'Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter'
Beets, Nicolaas. 'Camera Obscura'
Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 'Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'De Delftsche Wonderdokter'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Langs een Omweg'
Bosboom-Toussaint, A.L.G. 'Majoor Frans'
Bruylants, Jan. 'Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen'
Cervantes Saavedra, Miguel de. 'Don Quichot van La Mancha'
Cohen-de Vries, Paulina Jocoba. 'Kinderen uit m'n Klas'
Conscience, Hendrik. 'De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen'
Couperus, Louis. 'Aan den Weg der Vreugde'
Couperus, Louis. 'Babel'
Couperus, Louis. 'Brieven van den nutteloozen toeschouwer'
Couperus, Louis. 'De Stille Kracht'
Couperus, Louis. 'De kleine zielen'
Couperus, Louis. 'Een Lent van Vaerzen'
Couperus, Louis. 'Eline Vere'
Couperus, Louis. 'Extaze, een boek van geluk'
Couperus, Louis. 'Fidessa'
Couperus, Louis. 'Harakles'
Couperus, Louis. 'Het Heilige Weten'
Couperus, Louis. 'Het Late Leven'
Couperus, Louis. 'Het Zwevende Schaakbord'
Couperus, Louis. 'Hooge Troeven'
Couperus, Louis. 'Korte Verhalen van Louis Couperus'
Couperus, Louis. 'Langs Lijnen van Geleidelijkheid'
Couperus, Louis. 'Legende, mythe en fantazie'
Couperus, Louis. 'Majesteit'
Couperus, Louis. 'Metamorfoze'
Couperus, Louis. 'Noodlot'
Couperus, Louis. 'Over Lichtende Drempels'
Couperus, Louis. 'Psyche'
Couperus, Louis. 'Van Oude Menschen de Dingen, die Voorbij Gaan'
Couperus, Louis. 'Wereldvrede'
Couperus, Louis. 'Zielenschemering'
Craandijk, Jacobus. 'In de Graafschap'
Craandijk, Jacobus. 'Langs de Vecht'
Craandijk, Jacobus. 'Mettray - Bathmen'
Craandijk, Jacobus. 'Op Walcheren'
Craandijk, Jacobus. 'Twenthe'
Darwin, Charles. 'Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus'
Daum, Paul Adriaan, 'Aboe Bakar'
Daum, Paul Adriaan. 'Goena - Goena'
Defoe, Daniel. 'Lotgevallen van Robinson Crusoë'
Dickens e.a., Charles. 'Een Huis te Huur'
Dickens, Charles. 'Barnaby Rudge'
Dickens, Charles. 'David Copperfield'
Dickens, Charles. 'De Behekste Man of de Gesloten Koop'
Dickens, Charles. 'De Gedenkschriften van Jozef Grimaldi de Clown'
Dickens, Charles. 'De Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen'
Dickens, Charles. 'De Kerkklokken'
Dickens, Charles. 'De Klok van Meester Humphrey'
Dickens, Charles. 'De Krekel achter de Haardplaat'
Dickens, Charles. 'De Pickwick-Club'
Dickens, Charles. 'De Strijd des Levens'
Dickens, Charles. 'Dombey en Zoon'
Dickens, Charles. 'Drie Korte Verhalen'
Dickens, Charles. 'Een Kerstlied in Proza'
Dickens, Charles. 'Een Reiziger, die geen Handel Drijft'
Dickens, Charles. 'Geen Uitweg'
Dickens, Charles. 'Groote Verwachtingen'
Dickens, Charles. 'Helena'
Dickens, Charles. 'Het Geheim van Edwin Drood'
Dickens, Charles. 'Het Verlaten Huis'
Dickens, Charles. 'In Londen en Parijs'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper en haar Commensalen'
Dickens, Charles. 'Juffrouw Lirriper's Legaat'
Dickens, Charles. 'Kleine Dorrit'
Dickens, Charles. 'Maarten Chuzzlewit'
Dickens, Charles. 'Mopes de Kluizenaar'
Dickens, Charles. 'Nelly'
Dickens, Charles. 'Nikolaas Nickleby'
Dickens, Charles. 'Olivier Twist'
Dickens, Charles. 'Onze Wederzijdsche Vriend'
Dickens, Charles. 'Overdrukken'
Dickens, Charles. 'Schetsen uit Amerika'
Dickens, Charles. 'Schetsen van Boz'
Dickens, Charles. 'Slechte Tijden'
Dickens, Charles. 'Tafereelen uit Italië'
Dioscorides, Dr. 'Anno 2070: een blik in de toekomst'
Doyle, Arthur Conan, Sir. 'Verhalen van Sherlock Holmes'
Doyle, Sir Arthur Conan. 'De Agra-Schat'
Dub, Julius. 'Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen'
Dumas, Alexandre. 'De Drie Musketiers'
Eeden, Frederik van. 'De Kleine Johannes'
Eeden, Frederik van. 'Pauls Ontwaken'
Eeden, Frederik van. 'Van de Koele Meren des Doods'
Emants, Marcellus. 'Een Nagelaten Bekentenis'
Emants, Marcellus. 'Zes Novellen'
Franquinet, G.D. 'Gediechte in ut Mestreechs'
Gezelle, Guido. 'Vlaemsche Dichtoefeningen'
Goeverneur, J.J.A. 'Oude Sprookjes'
Grimm, Gebroeders, 'Sprookjes Verzameld door de Gebroeders Grimm, deel twee'
Haan, Jacob Israël de. 'Pijpelijntjes'
HaverSchmidt, Francois. 'Familie en kennissen'
Hawthorne, Nathaniel. 'De Scharlaken Letter'
Heijermans jr, Herman. 'Gevleugelde Daden'
Heijermans jr., Herman. 'Falklandjes'
Heimans, Eli. 'Willem Roda'
Hichtum, Nienke van. 'Afke's tiental'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 1 - Fantine'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 2 - Cosette'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 3 - Marius'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 4 - St. Denis'
Hugo, Victor. 'De Ellendigen - deel 5 - Jean Valjean'
Keller, Gerard. 'Het testament van mevrouw De Tonnette'
Kempis, Thomas a. 'De Navolging van Jezus Christus'
Kepper, George Lodewijk. 'Een Ongeluksvogel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'De Zoon van Dik Trom'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Dik Trom en zijn Dorpsgenooten'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Fulco de Minstreel'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Toen Dik Trom een Jongen Was'
Kieviet, Cornelis Johannes. 'Uit het leven van Dik Trom'
Koopmans van Boekeren, Henri Emile. 'Jeanne D'Arc, de Maagd van Orléans'
Kuiper, A.C. 'Elsje'
Lagerlöf, Selma. 'Niels Holgersson's Wonderbare Reis'
Lennep, Jacob van. 'De Pleegzoon'
Lennep, Jacob van. 'De Roos van Dekama'
Lennep, Jacob van. 'De lotgevallen van Ferdinand Huyck'
Lennep, Jacob van. 'Elizabeth Musch'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 1'
Lennep, Jacob van. 'Klaasje Zevenster, deel 2'
Ligthart, Jan. 'Het boek van Ot en Sien'
London, Jack. 'Als de Natuur Roept'
London, Jack. 'Pit-tah, de Grijze Wolf'
London, Jack. 'Vóór Adam's tijd'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Hillegonda Buisman, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het Leven van Maurits Lijnslager, deel 4'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 1'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 2'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 3'
Loosjes Pzn, Adriaan. 'Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn - deel 4'
Louwerse, Pieter. 'Schippersjongen'
Louwerse, Pieter. 'Willem Tell'
Machiavelli, Niccolò. 'De Vorst'
Malot, Hector. 'Alleen op de wereld'
Maurik, Justus van. 'Korte Werken van Justus van Maurik'
May, Karl. 'De Schat in het Zilvermeer'
Meester, Johan de. 'De Zonde in het Deftige Dorp'
Multatuli. 'De Geschiedenis van Woutertje Pieterse'
Multatuli. 'Max Havelaar'
Multatuli. 'Minnebrieven'
Murray, Andrew. 'Nederigheid'
Noorden, Henriette van. 'Weet je nog wel van toen?'
Olterdissen, Alphonse. 'Drei korte verhaole in 't Mestreechs'
Potgieter, E.J.. 'Jan, Jannetje en hun jongste kind'
Schenkman, Jan. 'St. Nikolaas en zijn knecht'
Schoolmeester, De. 'Natuurlijke Historie voor de Jeugd'
Scott, Sir Walter. 'Ivanhoe'
Stoke, Melis. 'Van Aardappel-mes tot Officiersdegen'
Stowe, Harriet Beecher. 'De Negerhut'
Swift, Jonathan. 'Gulliver's Reizen'
Thackeray, William Makepeace. 'De Kermis der IJdelheid'
Thijssen, Theo. 'Kees de Jongen'
Tolstoy, Leo. 'Anna Karenina'
Twain, Mark. 'De Lotgevallen van Tom Sawyer'
Various. 'Twee Redevoeringen tegen de Slavernij in de Nederlandse Koloniën'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 001'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 002'
Various. 'Verzamelde korte Nederlandstalige Werken 003'
Verne, Jules. '20.000 Mijlen onder Zee'
Verne, Jules. 'De Reis naar de Maan in 28 Dagen en 12 Uren'
Verne, Jules. 'De Reis om de Wereld in 80 Dagen'
Verne, Jules. 'Michael Strogoff, de Koerier van den Czaar'
Verne, Jules. 'Naar het Middelpunt der Aarde'
Visser, P. 'De Vliegende Hollander'
Wolff, Betje. 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart'
Wolff, Betje. 'Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders'
Zaalberg, Louise. 'Een Strijd om de Schatten van Alva of de Watergeuzen in 1572'